doc. dr. sc. Zoran Burić
doc. dr. sc.
Zoran Burić

Zoran Burić diplomirao je magna cum laude na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Iste se godine zaposlio kao znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Zagrebu na projektu „Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“. Od 2009. godine zaposlen kao asistent, a od 2016. godine kao docent na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2011. godine izvršni je urednik znanstvenog časopisa „Zagrebačka pravna revija“. Kao istraživač sudjelovao je u redu nekoliko međunarodnih (Bridging the Gap: Civil Society Promoting Access to Justice for Persons with Mental Disabilities, EuroNeeds, Pre-trial Defence Rights in Criminal Proceedings) i domaćih (Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela, Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj) znanstvenih projekata. U dva se navrata više mjeseci znanstveno usavršavao na Max Planck institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka. Doktorat je stekao u okviru postupka za stjecanje dvojnog doktorata na temelju ugovora između Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Freiburgu s doktorskim radom naslova Models of Cross-border Evidence Gathering in European Union Criminal Law. Područja osobitog znanstvenog interesu su mu: kazneno procesno pravo, ljudska prava u kaznenom postupku, kazneno pravo Europske unije, komparativno kazneno pravosuđe, prava žrtava kaznenih djela te psihijatrija i pravo. 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Collaborators of justice: comparative legal solutions and Croatian criminal procedural law

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Pajčić, Matko
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Conditional Deferral (and Withdrawal) of Criminal Prosecution from National and Comparative Legal Perspective

Burić, Zoran ; Pleić, Marija ; Radić, Ivana
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Izvidi, istraga i istraživanje

Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Pre-trial Procedure in Croatia

Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Supranational Prosecuting Authority and National Admissibility of Evidence

Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2020.

Neka pitanja usklađenosti hrvatskoga kaznenog procesnog prava s direktivama o pravima obrane – analiza sudske prakse

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Žrtve kaznenih djela i kazneno zakonodavstvo Hrvatske

Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Victimology, Victimisation (Typology) & Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2020.

Preliminarno testiranje usklađenosti hrvatskog zakonodavstva s odredbama Direktive o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili okrivljenici u kaznenom postupku

Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2019.

Ne bis in idem in European Criminal Law – Moving in Circles?

Burić, Zoran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
ECLIC International Scientific Conference 'EU and Member States- legal and economic issues“

Na putu prema transponiranju Direktive o besplatnoj pravnoj pomoći u hrvatski kazneni postupak? Osvrt na Prijedlog osme novele ZKP-a

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Prva iskustva policijskih službenika u provođenju pojedinačne procjene žrtava kaznenih djela

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Filipović, Hrvoje
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

RE-ASSESSING THE JURISPRUDENCE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON POLICE INTERROGATION - CASE OF IBRAHIM AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM

Burić, Zoran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
EU LAW IN CONTEXT – ADJUSTMENT TO MEMBERSHIP AND CHALLENGES OF THE ENLARGMENT

Victimology and Victim Protection in Croatia

Getoš Kalac, Anna-Maria ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Burić, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Josipović, Ivo ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2017.

Prilog raspravi o dvojbama vezanima uz novu definiciju osumnjičenika i radnju njegova ispitivanja

Burić, Zoran ; Karas, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Prava obrane u različitim stadijima hrvatskog kaznenog postupka: Rezultati istraživanja prakse

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

UNAPREĐENJE PROCESNIH PRAVA OSUMNJIČENIKA I OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU: POGLED KROZ PRIZMU EUROPSKIH PRAVNIH STANDARDA

Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran ; Bonačić, Marin
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Transnational Criminal Proceedings and the Position of the Defence

Burić, Zoran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
European Criminal Procedural Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play and Challenges

NOVI POLOŽAJ ŽRTVE U KAZNENOM POSTUPKU – U POVODU OBVEZE TRANSPONIRANJA ODREDABA DIREKTIVE 2012/29/EU U HRVATSKI KAZNENOPRAVNI SUSTAV

Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Pribavljanje i osiguranje dokaza te osiguranje i oduzimanje imovine i predmeta prema Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

Burić, Zoran ; Hržina, Danka
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

New Croatian Criminal Procedure Act: Europe Says "Yes", Constitutional Court Says "No"

Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2014.

New Croatian Criminal Procedure Act: Europe Says "Yes", Constitutional Court Says "No"

Burić, Zoran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
New Developments in Croatian Criminal Legislation

Obveza izvršenja konačnih presuda Europskog suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U- III/3304/2011 od 23. siječnja 2013.

Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima

Krapac, Davor ; Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Autorske knjige, 2013.

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
, 2013.

Konferencija Projekt za Ured europskog javnog tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku)

Đurđević, Zlata ; Ivičević Karas, Elizabeta ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Položaj neuborojivih počinitelja protupravnih djela u kontekstu novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva

Tripalo, Dražen ; Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Qualitative Report for Croatia

Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2012.

Prikaz konferencije, Uporaba novih tehnologija u kaznenom postupku, Elektornički dokazi: valjanost i dopustivost elektroničkih dokaza u kaznenom postupku

Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2011.

Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku

Valković, Laura ; Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku

Burić, Zoran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Zagrebačko-skopski kolokvij

XXII. redovito savjetovanje Hvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Na vratima reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva

Burić, Zoran ; Herceg, Barbara ; Kustura, Ivana ; Novokmet, Ante
Drugi radovi u časopisima, 2010.

Europeizacija kaznenog (procesnog) prava

Burić, Zoran
Poglavlja u knjigama, 2010.

Legislative reports and emergency defence lawyer services by country rapporteurs

Bruckmüller, Karin ; Burić, Zoran ; Gorkič, Primož ; Schumann, Stefan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
European Criminal Bar Association Autumn Conference: Defence Rights in the early investigative stage of criminal proceedings

Razgraničenje kaznenih djela i prekršaja u svjetlu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske

Novosel, Dragan ; Rašo, Marko ; Burić, Zoran
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
XXIII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Reforma posebnog dijela Kaznenog zakona - dvojbe i iskoraci

Compulsory Internment of Phorensic Patients in Mental Institutions - Croatian Legal and Practical Perspective

Burić, Zoran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
World Congress on Medical Law

Načelo ne bis in idem u europskom kaznenom pravu - pravni izvori i praksa Europskog suda

Burić, Zoran
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava The European Area of Criminal Justice, Bruxelles, 29. lipnja - 3. srpnja 2009.

Burić, Zoran ; Munivrana Vajda, Maja
Drugi radovi u časopisima, 2009.

XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija

Bojanić, Igor ; Derenčinović, Davor ; Getoš, Anna-Maria ; Munivrana Vajda, Maja ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

J. VERVAELE: Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava - glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.)

Bonačić, Marin ; Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2009.

9. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste «Pravni status i odgovornost nedržavnih entiteta prema međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnom kaznenom pravu i međunarodnom pravu o ljudskim pravima» Siracusa, Italija, 24. svibnja - 3. lipnja 2009.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2009.

XXI. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Novi hrvatski zakon o kaznenom postupku: reforma između želja i stvarnosti, Opatija, 3.-6. prosinca 2008.

Burić, Zoran ; Novokmet, Ante
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pripremni kolokvij XVIII. međunarodnog kongresa iz kaznenog prava Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kaznano pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009., Posebne postupovne mjere i poštovanje ljudskih prava, Pula, 6.-9. studenog 2008.

Burić, Zoran ; Dragičević Prtenjača, Marta
Drugi radovi u časopisima, 2008.

STEVEN W. BECKER: Žalba u kaznenom postupku u SAD: preispitati ili ne preispitati presudu - očigledna pogreška, neškodljiva pogreška i rizik povećanja kazne po žalbi

Burić, Zoran
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Europski uhidbeni nalog

Burić, Zoran
Stručni radovi, 2007.