prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko
prof. dr. sc.
Zrinka Erent-Sunko

Zrinka Erent-Sunko rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje klasičnog usmjerenje. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1990. obranivši diplomski rad iz Međunarodnog prava  „Međunarodno-pravna zaštita Sredozemnog mora“. Od 1991. do 1997. radi u zagrebačkoj gradskoj upravi na pravnim poslovima vezanim uz vlasništvo i zakup nekretnina. Nakon vježbeničkog staža 1992. položila je stručni ispit pri Ministarstvu uprave i pravosuđa. 

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri opće povijesti prava i države radi od lipnja 1997. Završila je poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranivši rad „Pravni položaj žene kroz povijest i suvremeno europsko obiteljsko pravo“. Doktorirala je 2006., također na Pravnom fakultetu u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju „Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave“. Izvanredna je profesorica, nositeljica kolegija Opća povijest prava i države te izbornih kolegija Povijest novovjekovnih političkih teorija i Razvoj europskih integracija i institucija. Od 2008. predstojnica je Katedre opće povijesti prava i države. Bavi se temama vezanim za povijesno-pravne sustave propitujući temelje koji su oni postavili za izgradnju pozitivnog prava te nastojeći iznaći veze i uvjetovanosti između prošlog i sadašnjeg (pravni položaj žena u povijesti i danas, nastanak i razvoj antičkih pravnih instituta, ekonomski čimbenici u razvoju prava i države, utjecaj pojedinih događanja i ustavnih akata za razvoj države, sadržaj i značenje povijesnopravnih izvora, značaj i ostavština starih kodifikacija, propitivanja vezana za novovjekovne kodifikacije, temelji europskih integracija, razvoj europskih institucija itd.).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Atenska demokracija i njena ostavština u 21. st.

Erent-Sunko, Zrinka
, 2022.

PANDEMICS AND SOCIO-ECONOMIC CHANGE IN EUROPE- HISTORICAL EXAMPLES AND CONTEMPORARY EXPERIENCE

Erent Sunko, Zrinka ; Rančić Nenad ; Pilipović Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XVIII INTERDISZIPLINÄRE MANAGEMENTFORSCHUNG XVIII Hotel Admiral, Opatija 5th-7th May 2022

Prikrivanje radnoga odnosa (nesamostalnog rada) institutom paušalnoga obrta: financijskopravne i radnopravne implikacije

Kuzelj, Valentino ; Petrović, Tajana ; Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Ostracizam - moćno sredstvo ustavnopravne zaštite u Atenskom polisu ili mjera bez značajnog učinka?

Erent-Sunko, Zrinka ; Gržetić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Harmonizacija i unifikacija obiteljskog prava u Europi - Pravnopovijesne pretpostavke i (ne)mogućnosti

Obadić, Ivan ; Erent-Sunko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit- sustava i službeničke etike?

Erent Sunko, Zrinka ; Manojlović Toman, Romea ; Giljević, Teo
Poglavlja u knjigama, 2019.

Porezna politika atenskog polisa i pitanje eisphore i liturgija

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Ambloses – prešutno dopušten čin ili/i kazneno djelo u grčkom polisu?

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Model atenskog polisa – korijen suvremenog merit- sustava i službeničke etike?

Erent-Sunko, Zrinka ; Manojlović Toman, Romea ; Giljević, Teo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
6. Znanstveno-stručni skup / savjetovanje Instituta za javnu upravu Normalizacija statusa javnih službnika – rješenje ili zamka

Početci međunarodnopravnog ograničavanja ratovanja: zaštita objekata religijskog značaja u ratovima među grčkim polisima

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

POČETCI MEĐUNARODNOPRAVNOG OGRANIČAVANJA RATOVANJA: PRAVILA RATOVANJA MEĐU GRČKIM POLISIMA I FUNKCIJA KRITERIJA IZDVAJANJA ŽENA

Marelja, Miran ; Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Basic income: Historical evolution and contemporary examples

Bartol, Matija ; Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
XV Interdisciplinary Management Research Conference

Spolno zlostavljanje i druga kaznena djela nasilja nad ženama u zakonicima srednjovjekovnog germanskog prava s naglaskom na Lex salica i Lex ribuaria

Bartulović, Željko ; Erent Sunko, Zrinka ; Pezelj, Vilma
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Posljedice Pariške mirovne konferencije: pravno- povijesni aspekti

Erent-Sunko, Zrinka, Marelja, Miran
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Peace treaties, League of Nations, collective security system

Pravni položaj žene po odredbama srednjovjekovnog Skradinskog statuta

Pezelj, Vilma ; Erent Sunko, Zrinka ; Harašić, Žaklina
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Abortus u pravnom sustavu SSSR-a od 1920. do 1991. - legalizacija i kriminalizacija

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Briandov plan : Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.)

Erent-Sunko, Zrinka ; Marelja, Miran ; Obadić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Epiklerat - više od instituta : koncepcija u atenskom pravu

Erent-Sunko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2016.

The Legal Status of Women in Canada-The Legal Model Beyond the 49th Paralell-The Right to Choose, Abortion Law Then and Now

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Beyond the 49th Parallel: Many faces of the Canadian North

Tri pravnopovijesna modela nasljednog prava koji su poboljšali pravni položaj žene ili bili još jedan oblik nasilja nad njom

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Žene kroz povijest

The Legal Basis of Trade and Cooperation between EEC and Yugoslavia - "Pre-History" of Bosnia and Herzegovina Accession to the European Union

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić, Ivan ; Marelja, Miran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd Conference " European System of European Union and Accession of Bosnia and Herzegovina" (2 ; 2012)

La superficies - de Rome, a travers Paris, jusqu'au Quebec

Ivana Jaramaz Reskušić ; Zrinka Erent-Sunko
Poglavlja u knjigama, 2012.

Pregled razvoja radno-socijalnog zakonodavstva u Engleskoj od 14. st.: Poor Law-Povijest kojoj se vraćamo

Novosel, Dragan ; Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

CENTRAL BANKING IN SLOVENIA AND CROATIA FROM BEGGININGS TO MEMBERSHIP IN THE EURO AREA

Ahtik, Meta ; Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Obiteljskopravni položaj žene u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz 1804. godine - pitanje temelja izgradnje suvremene obiteljskopravne regulative

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Prof. Mihajlo Lanović i njegov prinos nastavi nacionalne pravne povijesti

Erent-Sunko, Zrinka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodni znanstveni skup u povodu sto od osnivanja Katedre za povijest hrvatskog prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu o dvjesto godina od proglašenja Općeg građanskog zakonika

A Troubled Partnership? Yugoslavia and the EEC in the 1970s

Erent-Sunko, Zrinka ; Obadić Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Cooperation and Integration in Europe in the 1970s: Policies and Views from Central-Eastern Europe

Država in suverenost v dobi globalizacije:vloga regionalnih ekonomskih integracij s posebnim poudarkom na Evropski uniji

Ahtik, Meta ; Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Migration des idées du droit civil: Rome-France-Québec

Jaramaz-Reskušić, Ivana ; Erent-Sunko, Zrinka
Poglavlja u knjigama, 2010.

L'Emphyteusis comme exemple de migration des idees dans le droit civil:Rome - France - Quebec

Ivana Jaramaz Reskušić ; Zrinka Erent-Sunko
Poglavlja u knjigama, 2010.

Neke osobitosti evolucije ekonomske politike protekcionizma od antike do postmoderne

Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

The Great Depression and the rise of the authoritarian Regimes in the Balkans in 1930s

Ahtik, Meta ; Erent-Sunko, Zrinka ; Pilipović, Ozren
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XXX Conference of the Portuguese Economic and Social History Association School of Economics and Management – Technical University of Lisbon

Atenski polis i jačanje demokracije kroz gospodarske promjene u Atene od 6. do 4. st. pr.n.

Erent-Sunko, Zrinka
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Forschungen zur Rechtsgeschichte in Sudosteuroopa

Obitelj u demokratskoj Ateni : institucija i polis u malom

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Gospodarstvo i poduzetništvo u antičko doba - Atena u razdoblju demokracije

Erent-Sunko, Zrinka
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.

Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave (6.-4. st. pr.n.e.)

Erent-Sunko, Zrinka
Autorske knjige, 2007.

Pravni položaj žene kroz povijest i suvremeno europsko obiteljsko pravo

Erent-Sunko, Zrinka
Autorske knjige, 2004.